Ouderportaal

Welke observatiemethode wordt door de gastouders gebruikt?

Welke observatiemethode wordt door de gastouders gebruikt?

Werken aan welbevinden

Welbevinden is de primaire voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van het kind. 
Groot in Klein wil haar gastouders stimuleren een omgeving te creëren waarin kinderen zich prettig en op hun gemak voelen; zich welbevinden.
Groot in Klein biedt gastouders het meetinstrument Werken aan welbevinden aan om de kwaliteit van hun opvang via de kinderen te evalueren. Bij het observeren van welbevinden wordt de gastouder gevraagd om zich in te leven in het kind.. Het gaat erom dat je observeert hoe een kind zich in verschillende situatie voelt.

Hierbij stel je de vragen:
  1. Voelt het kind zich prettig en op het gemak bij de gastouder in deze situatie?
  2. Kan ik als gastouder indien nodig zorgen dat het kind zich in deze situatie meer veilig/ prettig voelt?

Kindvolgsysteem
Groot in Klein, gastouderbureau van UN1EK Onderwijs en Opvang gelooft in de kracht en meerwaarde van een doorlopende ontwikkelings- en leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Dat doen we bij onze IKC’s, waar samen leren, samen leven en samen werken naadloos in elkaar overvloeien. En dat doen we bij ons gastouderopvang door gastouders een middel in de vorm van een kindvolgsysteem te bieden waardoor de gehele opvangperiode goed gemonitord kan worden of extra begeleiding, verzorging, aandacht o.i.d. nodig. Met de korte lijnen binnen UN1EK zal de overdacht zorgvuldig en op maat plaatsvinden.

Maar ook bij uitstroom naar onderwijs of opvanginstelling buiten UN1EK is het een goed instrument voor een overdracht.