Ouderportaal

Webinar coronabeleid in de kinderopvang

Webinar coronabeleid in de kinderopvang

Welke rol spelen kinderen in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek in de kinderopvang? Wanneer moet een groep in quarantaine? En wat is het testbeleid?

Binnen de kinderopvang leven vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de kinderopvangorganisatie. Daarom organiseren GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM op dinsdag 30 maart webinars over corona en de maatregelen in de kinderopvang.

Kinderopvangorganisaties krijgen tijdens het webinar handvatten van de GGD om het coronabeleid op school of de kinderopvanglocatie toe te passen. Met de webinars hopen ze kinderopvangpersoneel beter op de hoogte te brengen van waarom bepaalde maatregelen worden genomen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Datum en tijd:
Webinar voor kinderdagopvang: dinsdag 30 maart, 19:00 – 21:00 uur. U kunt het webinar volgen via de website: https://vimeo.com/522279256/c1cdebb0cd 

Voor wie?
De webinars zijn gericht op de volgende kinderopvangprofessionals: houders, pedagogisch medewerkers en gastouders. 

Programma
Het programma duurt 2 uur (inclusief een korte pauze) en is opgebouwd uit drie onderdelen:
  1. Basiskennis corona: de rol van kinderen en onderwijspersoneel in de verspreiding van corona
  2. Beleid op scholen: o.a. bron- en contact onderzoek, verkouden leerlingen, quarantaine en testbeleid
  3. Praktijkvoorbeelden
De webinars worden opgenomen en een week beschikbaar gesteld voor iedereen die niet aanwezig kan zijn op de genoemde data. Na die week worden de webinars verwijderd, vanwege het feit dat er continu sprake is van voortschrijdend inzicht en de maatregelen na verloop van tijd weer kunnen veranderen.