Ouderportaal

Wat kost gastouderopvang?

Wat kost gastouderopvang?

Als je via Groot in Klein een gastouder inschakelt, heb je met twee type kosten te maken; de maandelijkse kosten voor het gastouderbureau en het uurtarief voor de gastouder.  

  • €  58,-  per maand voor 1 kind
  • €  93,-  per maand voor 2 kinderen
  • € 115,-  per maand voor 3 en meer kinderen
Deze kosten betaal je maandelijks, ongeacht het aantal uren dat je bij de gastouder afneemt. 

Iedere gastouder hanteert een eigen uurtarief. In het afgelopen jaar lag dit tussen de € 5,50– en € 6,50 per uur. De belastingdienst hanteert in 2023 een maximale vergoeding van 6,85 per uur per kind. 

Wij begeleiden en toetsen hierin beide partijen bij het maken van de (betalings)afspraken. Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang.

Wat krijg je ervoor?

Welke kosten zijn inbegrepen?

Dit is afhankelijk van de gastouders. Je maakt rechtstreeks afspraken met elkaar. Hierbij kun je denken aan de kosten voor voeding, luiers en bijvoorbeeld uitstapjes.

Wat doet Groot in Klein?
Om een veilige opvang te garanderen zorgen wij ervoor dat alles aan de wettelijke eisen voldoet. Wij ondersteunen je in alle administratieve organisatie rondom de gastouderopvang en voldoen aan de wettelijke verplichting van de ‘kassiersfunctie’ – het innen en uitbetalen van de bijdragen. Je kunt bij ons altijd terecht voor advies en ondersteuning voor al je hulpvragen, bijvoorbeeld op pedagogisch gebied. Verder screenen wij continu onze gastouders, informeren hen over alle actuele nieuwsfeiten en organiseren workshops en themabijeenkomsten om hun kennis te onderhouden en verbreden. Zo zorgen wij voor een verantwoorde opvang van hoge kwaliteit voor jouw kind.

Vergoeding aanvragen

Combineer je werk met de zorg voor je kinderen, dan draagt de rijksoverheid bij aan de kosten van de gastouderopvang. Heb je geen werkgever, dan kun je in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente of UWV. Dit kan bijvoorbeeld als je een opleidingstraject volgt dat tot werk leidt, of op grond van een medische of sociale indicatie. Ook als zelfstandige kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van het rijk.

Wil je weten of je recht hebt op kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.
Wil je kinderopvangtoeslag aanvragen, doe dit dan via Mijn Toeslagen.


Vergoeding berekenen

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen.

Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaalde arbeid heeft verricht  Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.

Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (=12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.

Om een indicatie te krijgen van de hoogte van je toeslag heeft de belastingdienst een handig rekentool.