Ouderportaal

Wat kost gastouderopvang?

Wat kost gastouderopvang?

Als je via Groot in Klein een gastouder inschakelt, heb je met twee type kosten te maken; de maandelijkse kosten voor het gastouderbureau en het uurtarief voor de gastouder.  

 • €  55,-  per maand voor 1 kind
 • €  88,-  per maand voor 2 kinderen
 • € 109,-  per maand voor 3 en meer kinderen

Per 1-1-2023 worden de kosten:

 • €  58,-  per maand voor 1 kind
 • €  93,-  per maand voor 2 kinderen
 • € 115,-  per maand voor 3 en meer kinderen
Deze kosten betaal je maandelijks, ongeacht het aantal uren dat je bij de gastouder afneemt. 

Iedere gastouder hanteert een eigen uurtarief. In het afgelopen jaar lag dit tussen de € 5,– en € 6,50 per uur. De belastingdienst hanteert in 2022 een maximale vergoeding van € 6,52 per uur per kind. Deze zal per 1-1-2023 verhoogd worden naar € 6,73

Wij begeleiden en toetsen hierin beide partijen bij het maken van de (betalings)afspraken. Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang.

Wat krijg je ervoor?

Welke kosten zijn inbegrepen?

Dit is afhankelijk van de gastouders. Je maakt rechtstreeks afspraken met elkaar. Hierbij kun je denken aan de kosten voor voeding, luiers en bijvoorbeeld uitstapjes.

Wat doet Groot in Klein?
Om een veilige opvang te garanderen zorgen wij ervoor dat alles aan de wettelijke eisen voldoet. Wij ondersteunen je in alle administratieve organisatie rondom de gastouderopvang en voldoen aan de wettelijke verplichting van de ‘kassiersfunctie’ – het innen en uitbetalen van de bijdragen. Je kunt bij ons altijd terecht voor advies en ondersteuning voor al je hulpvragen, bijvoorbeeld op pedagogisch gebied. Verder screenen wij continu onze gastouders, informeren hen over alle actuele nieuwsfeiten en organiseren workshops en themabijeenkomsten om hun kennis te onderhouden en verbreden. Zo zorgen wij voor een verantwoorde opvang van hoge kwaliteit voor jouw kind.

Vergoeding aanvragen

Combineer je werk met de zorg voor je kinderen, dan draagt de rijksoverheid bij aan de kosten van de gastouderopvang. Heb je geen werkgever, dan kun je in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente of UWV. Dit kan bijvoorbeeld als je een opleidingstraject volgt dat tot werk leidt, of op grond van een medische of sociale indicatie. Ook als zelfstandige kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van het rijk.

Wil je weten of je recht hebt op kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.
Wil je kinderopvangtoeslag aanvragen, doe dit dan via Mijn Toeslagen.

Vergoeding berekenen
Zodra je een vergoeding aanvraagt, moet je met een paar aspecten rekening houden.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag (KOT) is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner; 140% voor hele dag opvang (leeftijd 0-4 jaar) en 70% voor de buitenschoolse opvang (leeftijd 4-13 jaar) met een maximum van 230 uur per kalendermaand per kind.

 • Het maximum tarief voor de KOT voor gastouderopvang is in 2022 € 6,52 per uur per kind.
 • Je kunt de toeslag hooguit tot 3 maanden met terugwerkende kracht aanvragen.
 • Word je werkeloos, dan behoud je nog 3 maanden recht op KOT.
 • Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag voor daadwerkelijke opvanguren. Reistijd mag je bijvoorbeeld niet meetellen.
 • De uren voor tussenschoolse opvang (overblijven) vallen niet onder de Wet Kinderopvang.
Om een indicatie te krijgen van de hoogte van je toeslag heeft de belastingdienst een handig rekentool.