Ouderportaal

Wat doe ik wanneer ik het vermoeden heb van verwaarlozing of mishandeling?

Wat doe ik wanneer ik het vermoeden heb van verwaarlozing of mishandeling?

Meldcode kindermishandeling


De meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling met als doel sneller en adequater in te grijpen. 

In de meldcode zit een uitgebreide handleiding met daarin informatie over de verschillende vormen van kindermishandeling, een overzicht en checklist van mogelijke signalen, de werkwijze van Veilig Thuis, tips voor de gespreksvoering met ouder en kind, het beroepsgeheim in relatie tot de meldplicht en relevante adressen en links. Alle medewerkers van het gastouderbureau, de gastouders en de ouders hebben toegang tot deze meldcode.