Ouderportaal

Waarom kies je voor Groot in Klein?

Waarom kies je voor Groot in Klein?

Groot in Klein is een klein regionaal gastouderbureau die haar ouders en gastouders kent. Hierdoor is de betrokkenheid groot en de samenwerking vertrouwd. (Gast)ouders weten bij wie ze moeten zijn (kort lijntje en laagdrempelig) met hun vragen, krijgen snel reactie en worden goed en duidelijk geholpen/ begeleid.

Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bemiddeling en de begeleiding en maken we er een mooie leerzame opvangtijd van.

Groot in Klein

 • staat voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden;
 • bemiddelt en begeleidt bij alle voorkomende vraagstukken;
 • is per telefoon What’s app en per e-mail goed te bereiken;
 • maakt offertes voor de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag;
 • helpt op verzoek bij het aanvragen en wijzigen van de kinderopvangtoeslag;
 • verzorgt alle benodigde overeenkomsten en legt gemaakte (betalings)afspraken vast;
 • heeft een kassiersfunctie en regelt de (uit)betalingen zodat er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag is;
 • bewaakt de kwaliteit en voorwaarden;
 • informeert (gast)ouders over ontwikkelingen, nieuws en wetswijzigingen;
 • voert evaluaties uit;
 • doet jaarlijks een risico-inventarisatie op gebied van veiligheid en hygiëne;
 • legt huisbezoeken af;
 • faciliteert jaarlijks ‘Werken aan Welbevinden’ en het "Kindvolgsysteem"
 • houdt minimaal 1 keer per 3 jaar een tevredenheidsonderzoek;
 • organiseert/ faciliteert bij voldoende belangstelling thema-avonden en/ of gastouderbijeenkomsten;
 • heeft een handig naslagwerk waar (gast)ouders alle werkprocessen met bijbehorende werkinstructies en/of protocollen kunt terugvinden (zoals pedagogisch beleid, protocol kindermishandeling, protocol sterfgevallen, werkinstructie bij ziekte en ongevallen, protocol medicijn verstrekking, privacyreglement);
 • heeft een oudercommissie, een belangenvereniging voor gastouders en een klachtenregeling;
 • gaat zorgvuldig met privacy gevoelige gegevens om.

Wij zorgen voor de juiste match

Heb je interesse, dan gaan we graag in gesprek, zodat we een zo goed mogelijk beeld van jou en je kind en jullie wensen kunnen krijgen. Wij weten welke gastouders er zijn, we kennen hun specifieke kenmerken en weten of ze nog plek hebben. Zo zorgen wij dat we voor jou de juiste match maken.