Ouderportaal

VOG aanvragen

VOG aanvragen

VOG aanvragen

Iedereen die woont of werkt in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat geldt ook voor mensen die tijdens de opvanguren structureel aanwezig/ regelmatige bezoekers zijn op de opvanglocatie.
Voor die inschrijving in het PRK heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Met een VOG bewijs je dat je gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitoefenen van een bepaalde taak of beroep.
De VOG NP die u gebruikt voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Ook moet de VOG zijn afgegeven op de functieaspecten 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en/of 86 (werkzaam in de kinderopvang). 
 
Welke personen worden gezien als structureel aanwezig/ regelmatige bezoekers? 
Je bent een structureel aanwezig/ regelmatige bezoekers wanneer je minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de gastouderlocatie bent tijdens opvanguren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of oma die wekelijks tijdens opvanguren koffie komt drinken. Ouders die alleen hun eigen kind(eren) komen brengen en halen vallen hier niet onder.

Welke huisgenoten moeten zich inschrijven in het PRK?
Alle huisgenoten van 18 jaar en ouder die op het adres van de opvanglocatie staan ingeschreven/ wonen.
Wanneer de opvang bij de vraagouders thuis plaatsvindt, geldt dit niet voor de ouders en hun eventuele volwassen kinderen zelf. Wanneer de vraagouders echter een schoonmaakster hebben die ook komt wanneer de gastouder de opvang verzorgt, moet schoonmaakster wel als structureel aanwezige geregistreerd worden.

GiK zet de aanvraag klaar
Bij inschrijving zal een medewerker van Groot in Klein zorgen dat de aanvraag voor de VOG klaar gezet wordt


Link inschrijven personenregister kinderopvang:

https://duo.nl/zakelijk/kinderopvang/personenregister-kinderopvang/inschrijven.jsp