Ouderportaal

Verlenging Lockdown t/m 9-2-2021

Verlenging Lockdown t/m 9-2-2021

Gisteravond is bekend gemaakt dat de lockdown met 3 weken wordt verlengd t/m 9 februari 2021, maar dat er de mogelijkheid bestaat dat de scholen en kinderopvang vanaf 25 januari weer starten.

Gastouderopvang is niet gesloten, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Als het goed is zijn ouders en gastouders met elkaar in gesprek gegaan om te bespreken wat wel en niet mogelijk is. Uiteraard wel onder alle voorwaarden die al gelden en nu nog steeds van kracht zijn. 

In de bijlage vinden jullie het aangepaste protocol “Coronamaatregelen gastouderopvang” naar aanleiding van de maatregelen per 15 december.

Voor de kinderen die niet komen, geldt net als in het voorjaar van 2020 dat de opvanguren volgens contract geregistreerd en gefactureerd zullen worden. Het recht op kinderopvangtoeslag zal namelijk blijven staan en ook zal er een compensatie voor de eigen bijdrage komen tot het maximum uurtarief van   € 6,49.

Wat wel anders is, is dat wanneer een ouder meer uren afneemt als volgens het contract is afgesproken, gastouder deze extra uren wel mag registreren.

Dus:

  • Vraagouder neemt alleen opvang af als het echt niet anders kan en een cruciaal beroep heeft
  • Vraagouder en gastouder houden zich aan het protocol “Coronamaatregelen gastouderopvang”
  • Gastouder registreert altijd minimaal de uren volgens contract 
  • Vraagouder accordeert deze uren en ontvangt een factuur
  • Vraagouder betaalt factuur (recht op kinderopvangtoeslag blijft)
  • Na ontvangst betaling op factuur, wordt gastouder uitbetaald.
  • Eigen bijdrage wordt tot het maximum uurtarief van € 6,49 op een later moment door overheid vergoed