Ouderportaal

Verdiensten

Verdiensten

Jij bepaalt wat jouw opvang waard is

Ga je als gastouder aan de slag en verzorg jij de opvang in je eigen huis, dan bepaal je zelf de uurvergoeding. Iedere gastouder bij Groot in Klein hanteert een eigen uurtarief. In het afgelopen jaar lag dit tussen de € 5,– en € 6,50  per uur. In overleg met de ouders bespreek je het uurtarief en je informeert hen ook welke (on)kosten wel of niet inbegrepen zijn. Denk bijvoorbeeld aan voeding, luiers, verzorgingsproducten, enzovoorts. Wij kunnen jou hierin adviseren. Verder ondersteunen we je in de hele administratieve organisatie rondom jouw gastouderschap en de opvang en voldoen aan de wettelijke verplichting van de ‘kassiersfunctie’ – het innen en uitbetalen van de bijdragen.

Verzekeringen

Als gastouder moet je er rekening mee houden dat je niet verzekerd bent voor werknemersverzekeringen. Ook kun je geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Je kunt jezelf wel voor deze risico’s vrijwillig verzekeren.


Inkomstenbelasting

Ieder jaar geef je zelf je inkomsten op bij de belastingdienst. Dit doe je als freelancer (overige inkomsten) of als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel). Freelancer ben als gastouder automatisch, hiervoor hoef je niets te doen.
Wanneer je als zelfstandige aangemerkt wilt worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Werkzaamheden zelfstandig uitvoeren
  • Minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteden
  • Meerdere vraagouders hebben/ of actief zoeken naar nieuwe vraagouders
  • Winst maken als doel hebben
  • Niet doorbetaald worden bij ziekte en/ of vakantie
  • Je maakt reclame (bv m.b.v. flyers, plaatsen advertenties)
  • Je loopt een ondernemersrisico
  • Je bent aansprakelijk voor schulden van je onderneming
  • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Het voordeel van ZZP-er is dat je gebruik mag maken van ondernemersaftrek, waardoor je minder belasting over je inkomsten betaald.

Informatie gastouder en belasting
Informatie aftrekkosten werkruimte in woning

Opvang bij het kind thuis

Als je ervoor kiest om als gastouder aan huis bij het kind thuis de opvang aan te bieden dan heb je wat meer arbeidsrechten. In dat geval valt het werk onder de regeling ‘dienstverlening aan huis’ en sluit je een contract af met de ouders. Samen bepalen jullie de beloning, in de vorm van een uurtarief. Deze mag niet lager zijn dan het minimumloon. Je hebt ook recht op een vakantietoeslag van 8%, die in het uurtarief wordt verrekend. De regelgeving bepaalt dat je maximaal drie dagen als gastouder bij een gezin in huis mag werken.

Word je ziek dan betaalt het gezin het inkomen maximaal 6 weken door, voor tenminste 70% van het overeengekomen uurtarief, mits dat tenminste het minimum uurloon bedraagt. Wel zijn de eerste 2 werkdagen voor eigen rekening. Je bent niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en je kunt ook geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Wel kun jij je hiervoor dus vrijwillig verzekeren.