Ouderportaal

Veelgestelde vragen coronamaatregelen gastouderopvang

Veelgestelde vragen coronamaatregelen gastouderopvang

1.     Waarom mogen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar wel naar de gastouder en niet naar de BSO?

Gastouders mogen ook naschoolse opvang bieden, omdat deze opvang in kleine groepen plaatsvindt en vaak aan kinderen uit dezelfde gezinnen. Hierdoor is het aantal contacten beperkt.

2.     Wat is de gezondheidscheck voor gastouders en ouders?

Gastouders moeten een gezondheidscheck doen voor aanvang van hun werkzaamheden. Als één van de vragen met JA wordt beantwoord, dan mag de gastouder geen opvang verlenen. En moet zij zich laten testen. 
Ook voor ouders geldt dat zij niet op de opvanglocatie komen als een van de vragen van de gezondheidscheck met JA moet worden beantwoord. 

Als een gastouder gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet hij/zij de opvangkinderen laten ophalen en zich laten testen. Dat geldt ook voor een kind dat op de opvang naast verkoudheidsklachten symptomen als hoesten, koorts en/of benauwdheid ontwikkelt. De ouders wordt gevraagd hun kind op te halen en te laten testen.

3.     Kunnen kinderen met een (langdurige) verkoudheid naar de gastouder?

Gebruik de beslisboom kinderen 0 jaar t/m groep 8 om te bepalen of een kind naar de gastouder kan. 

4.     Kunnen gastouders zich met voorrang laten testen op het Coronavirus?

Binnenkort kunnen gastouders (en pedagogisch medewerkers) met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Dit wordt nu voorbereid. Zodra er meer bekend is volgt er een aangepast protocol gastouderopvang en is de informatie te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 5.     Wat als de gastouder positief getest wordt?

Word je als gastouder positief getest op corona? Neem dan contact met ons op. Je moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn, dan mag je weer aan het werk.  

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het laboratorium dat de infectie vaststelt zorgt voor de melding bij de GGD. Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij/zij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Je huisgenoten moeten tot 10 dagen na het laatste contact in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 10 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden m.b.t. de opvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de gastouder of het gastouderbureau.

6.     Wat als de gastouder ziek is of in quarantaine moet en geen opvang kan verlenen?

Als de gastouder geen opvang kan verlenen en jij hebt wel opvang nodig, kan je de hulp van het gastouderbureau inschakelen. Met elkaar gaan we op zoek naar een oplossing.
M.b.t. de betalingsverplichtingen gelden de afspraken die in het contract en/ of afsprakenformulier zijn vastgelegd.

Mochten ouders willen/ moeten doorbetalen, dan is het goed te weten dat bij recht op kinderopvangtoeslag deze berekend wordt over alle gefactureerde uren. Houd er wel rekening mee dat wanneer je vervanging nodig hebt, dit ook betaald moet worden.

7.     Mag mijn kind naar de gastouder als een klasgenoot positief getest is?

Wanneer de GGD aangeeft dat het kind in quarantaine moet, kan het kind ook niet naar de gastouder.  

8.     Wat als een broer of zus in quarantaine moet, omdat een klasgenoot is besmet?

Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang.

9.     Moet de rest van het gezin ook thuisblijven als een gezinslid een nauw contact is van iemand met Corona?

Huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van degene met corona. En als zij geen klachten hebben. Het gezinslid dat een nauw contact is van iemand met corona blijft wel thuis.

10.     Mag de opvang doorgaan als een eigen kind van de gastouder in quarantaine moet?

Als een kind van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatie (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits het kind niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.

11.     Moet de ouder doorbetalen als een kind ziek is of in quarantaine zit en dus niet naar de gastouder wordt gebracht?

Ja, de reguliere contractafspraken zijn van toepassing.

12.     Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders en wanneer kan ik deze vergoeding verwachten?

16-12-2020 tot 8-2-2021

De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari. Zoals in de eerste lockdown worden ouders gecompenseerd tot het maximum toeslagtarief. Voor 2020 was dat € 6,27 per uur. Per 2021 is dat vastgesteld op € 6,49 per uur.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. De SVB draagt hier zorg voor. Wanneer de uitbetaling plaatsvindt is nog niet bekend.

13.     Door de coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Vanwege de sluiting van de kinderopvang in maart 2020, heeft de staatssecretaris besloten de koppeling gewerkte uren voor het recht op kinderopvangtoeslag in 2020 te verruimen.

Ouders hebben per kalendermaand tot maximaal 230 gewerkte uren recht op kinderopvangtoeslag. 

Dit is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Het aantal uren dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is normaal gesproken bij dagopvang gelijk aan 140% van de gewerkte uren. En 70% van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang. De normen van 140% en 70% worden voor 2020 losgelaten.

In plaats daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand voor die maanden waarin zij arbeid verrichten. Deze maatregel is tijdelijk en is alleen van toepassing in berekeningsjaar 2020.

14.     Mijn inkomen is veranderd. Wat moet ik doen?

Wanneer het inkomen wijzigt, moet je dit doorgeven aan de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen en lager bij een hoger inkomen.

Ouders ontvangen de kinderopvangtoeslag die aansluit op hun opgegeven inkomen.

15.  Ik heb mijn baan verloren. Heb ik nog wel recht op kinderopvangtoeslag?

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan 


16.  Hoe zit het met de kwaliteitseisen en toezicht van de GGD?

Ook nu gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. De gastouder is verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.
Tot nadere orde vindt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang op aangepaste wijze plaats. 

Heb je twijfels over bepaalde zaken, neem dan contact op met het gastouderbureau.