Ouderportaal

Registratie in Landelijk Register Kinderopvang

Registratie in Landelijk Register Kinderopvang

Zodra je als gastouder bij ons bent ingeschreven, melden wij je aan bij de gemeente. Vervolgens verzorgt de gemeente waarin jij opvang biedt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voor ze dat doet, vraagt de gemeente aan de GGD om een controle uit te voeren. Een inspecteur van de GGD controleert aan de hand van documenten en een gesprek tijdens een huisbezoek of je daadwerkelijk aan alle eisen voldoet die de Wet Kinderopvang stelt. Tot slot brengt de GGD advies uit naar de gemeente over de opname in LRK.

Voor ouders is een inschrijving bij het LRK een voorwaarde om de kinderopvangtoeslag (KOT) te kunnen krijgen. Sta je niet ingeschreven, dan hebben de ouders dus geen recht op KOT.

Lees meer over kwaliteit, GGD en Landelijk Register Kinderopvang.