Ouderportaal

Protocol en beslisboom

Protocol en beslisboom

De Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM is herzien en verwerkt in het protocol.
Zoals beloofd in het nieuwsbericht d.d. 5-2-2021 Stel ik de volgende stukken beschikbaar:
- protocol Coronamaatregelen gastouderopvang 11-2-2021

- beslisboom "Mag mijn kind naar de opvang/ school?"d.d. 6-2-2021