Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Vanuit onze visie en vanuit ons pedagogisch beleid sporen we kinderen van 0 tot 13 jaar aan om zich te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat ieder kind van nature leergierig en competent is en in zijn of haar eigen tempo een ontwikkeling doormaakt. Een groep is voor kinderen een belangrijke speel- en leeromgeving waarin zij vele vaardigheden ontdekken en eigen maken.

Gastouderopvang is een vak

Onze gastouders zijn professionals. Zij creëren een veilige en rijke speel- en leeromgeving waarbij jouw kind centraal staat en stellen zich voortdurend de vraag wat goed is voor jouw kind en zijn of haar ontwikkeling. Zij kennen de stappen in de ontwikkeling die ieder kind in zijn/haar ontwikkeling doormaakt en spelen hierop in. Onze gastouder werken bij de begeleiding, zorg en opvoeding van jouw kind samen met de medewerkers van Groot in Klein en UN1EK met jou als ouder. Zij beschikken over de juiste vaardigheden om de pedagogische doelen bij kinderen te bereiken.

Bij Groot in Klein staan de volgende opvoedingsdoelen centraal bij de opvang en opvoeding van kinderen te weten: 

 1. Veiligheid: een veilige basis waar kinderen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Het gaat om fysieke veiligheid en sociale veiligheid. 
 2. Persoonlijke competentie: het ontwikkelen van persoonskenmerken zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid en veerkracht waarmee men problemen kan aanpakken. 
 3. Sociale competentie: ontwikkeling van vaardigheden in de omgang met anderen. 
 4. Waarden, normen, cultuur: het zich eigen maken van de cultuur, de waarden en normen van de maatschappij waarin men leeft. 

Ter aanvulling op dit pedagogisch beleid (op te vragen bij het gastouderbureau) is er een pedagogisch kader welke speciaal voor gastouderopvang is ontwikkeld.

Huisregels/ Afsprakenformulier 

Ter aanvulling op het pedagogisch beleid, heeft elke gastouder op papier staan hoe de gastouderopvang bij haar gaat. Wat is de dagelijkse gang van zaken? Wat zijn de huisregels? En verder moeten onderstaande onderwerpen beschreven zijn:

 • Voeding
 • Slapen
 • Verzorging
 • Ontwikkeling
 • Spel
 • Omgang met huisdieren
 • Gezondheid
 • Veiligheid en hygiëne
 • Vervoer en uitstapjes
 • Gebruik beeldmateriaal
 • Privacy