Ouderportaal

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Al locaties van UN1EK beschikken over een oudercommissie (OC) die jouw belangen als ouder behartigen. Dit is binnen de Wet Kinderopvang (WKO) geregeld. Wanneer je dit wilt, kun je zelf ook mee adviseren binnen de OC. De OC heeft formeel adviesrecht over een aantal onderwerpen en denkt mee met de coördinator van het gastouderbureau. Binnen de OC kun je adviseren over zaken die te maken hebben met het welzijn van de kinderen en de kwaliteit van de opvang in het algemeen.

Het gastouderbureau heeft behalve een oudercommissie, ook een belangenvereniging voor gastouders. Op deze manier behartigen gastouders en vraagouders de belangen van al ‘onze’ ouders.