Ouderportaal

Lockdown december 2020/ januari 2021

Lockdown december 2020/ januari 2021

Eén van de maatregelen van de huidige lockdown is dat de kinderopvang t/m tenminste 17 januari 2020 gesloten zal zijn. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. 

De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Gastouders en ouders moeten dus met elkaar in gesprek om duidelijk te krijgen welke kinderen nog zullen komen. Uiteraard wel onder alle voorwaarden die al gelden en nu nog steeds van kracht zijn. In de bijlage vinden jullie de laatste beslisboom waarin je kan terugvinden of een kind wel of niet naar de opvang kan.

Voor de kinderen die niet komen geldt net als in het voorjaar dat de opvanguren volgens contract geregistreerd en gefactureerd zullen worden. Het recht op kinderopvangtoeslag zal namelijk blijven staan en ook zal er een compensatie voor de eigen bijdrage komen tot het maximum uurtarief.

In de bijlage vinden jullie:


In deze documenten kunnen jullie alles hierover terugvinden.

Mocht er opvang nodig zijn i.v.m. een cruciaal beroep,  maar de gastouder kan dit niet bieden, omdat zij bijvoorbeeld zelf ziekteverschijnselen heeft, kan er bij mij naar alternatieve mogelijkheid gevraagd worden. Samen kijken we naar een geschikte oplossing.

Mochten er nog andere vragen zijn, hoor ik het graag! 
Ik zal mijn uiterste best doen hier zo snel mogelijk antwoord op te geven.

​​​​​​​Fanny