Ouderportaal

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Om in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
  • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.
  • Jij of je  partner hebt een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Meer uitleg van de Belastingdienst over kinderopvangtoeslag.