Ouderportaal

Inspectie

Inspectie

Is mijn huis geschikt?

Samen met een medewerker van het gastouderbureau wordt er bekeken of het huis geschikt is om als opvanglocatie te gebruiken of met welke aanpassingen hij alsnog geschikt kan worden. Er wordt naar veiligheid en hygiëne gekeken. Deze inventarisatie noemen wij een risico-inventarisatie op veiligheid en hygiene (RIE).

Alvorens deze inspectie plaatsvindt, kan je zelf al een rondje doen door je huis. Bedenk wat er allemaal zou kunnen gebeuren wanneer je kinderen opvangt en vervolgens hoe je de risico's zo klein mogelijk kan houden.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden.
  • Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.

Hoe gaat deze inspectie?

Een medewerker van Groot in Klein maakt een afspraak voor een huisbezoek. Zij zal met het digitale programma RIE start samen met de gastouder de inspectie doen. De eerste keer neemt dit 1 tot 1½ uur in beslag.

De (aspirant) gastouder ontvangt een rapport met de eventuele maatregelen die genomen moeten worden.  Uiteraard worden deze actiepunten bewaakt door de medewerker.

(Toekomstige) ouders kunnen het verslag inzien. Het wordt opgeslagen in PortaBase, het softwarepakket waar Groot in Klein mee werkt en waar alle gast- en vraagouders toegang tot hebben.