Ouderportaal

Gastouders aan huis

Gastouders aan huis

Een gastouder bij jou thuis

Heb je een of meerdere kinderen die je graag aan de zorg van een gastouder toevertrouwd, dan kun je ook voor opvang aan huis kiezen. De gastouder komt dat op de afgesproken dagen bij jou in huis en neemt de zorg voor de kinderen over. Groot in Klein kan je helpen om een zorgzame en betrouwbare gastouder te vinden. Bedenk wel dat een gastouder aan huis meer arbeidsrechten heeft, omdat dit werk onder de regeling ‘dienstverlening aan huis’ valt.

Tarief en vakantie

Zodra je een contract afsluit voor een gastouder aan huis, dan spreek je samen met haar het uurtarief af. Deze mag niet lager zijn dan het minimumloon. Ook mag een gastouder aan huis maximaal drie dagen per week voor je werken. Verder heeft een gastouder recht op een vakantietoeslag van 8% (dit wordt verrekend in het uurtarief ) en krijgt zij maximaal 4 weken vakantie doorbetaald.

Doorbetaling bij ziekte

Mocht je gastouder ziek zijn, dan moet je haar maximaal 6 weken doorbetalen (tenminste 70% van het overeengekomen uurtarief, maar tenminste het minimum uurloon). De eerste 2 werkdagen zijn wel voor rekening van de gastouder. Een gastouder is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Zij kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Zij kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren.