Ouderportaal

Gastopvanglocaties weer open

Gastopvanglocaties weer open

Beste (gast)ouders, 

De gastouderopvanglocaties gaan a.s. maandag open voor alle kinderen.

Deze week heb ik alle richtlijnen, kaders, maatregelen en protocollen van verschillende organisaties, zoals de overheid, RIVM, de branchevereniging ontvangen. Deze zijn erop gericht om de veiligheid en gezondheid voor iedereen op de locaties en de kinderen te bewaken. Als gastouderbureau van UN1EK volgen we de richtlijnen van het RIVM, het ministerie van OCM en SZW, en roepen ook ouders en verzorgers op om de thuisblijf- en quarantaineregels goed na te leven en de richtlijnen van de gastouder op te volgen.  

Vandaag heb ik ons “Protocol Coronamaatregelen Gastouderopvang” aangepast en een document met veel gestelde vragen opgesteld. Deze vinden jullie in de bijlage.

 De belangrijkste aanpassingen:

  • Gastouders moeten voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck doen.  
  • Ook voor ouders geldt dat zij niet op de opvanglocatie mogen komen als één van de vragen van de gezondheidscheck met 'ja' beantwoord moet worden;
  • Het bron en contactonderzoek is nu ook van toepassing op kinderen;
  • Het quarantaine beleid is aangescherpt;
  • Gastouders krijgen straks ook voorrang bij het testen. Dit wordt nu voorbereid. Zodra er meer informatie is, hoor je dat van ons.

Met de beslisboom (versie 2 december) kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag.  Voor 8 februari verschijnt er nog een nieuwe versie van de beslisboom. Houd daarvoor de site van BOINK in de gaten.

Wanneer de aanpassingen bekend zijn, worden zij in het protocol verwerkt, maar met het weekend voor de deur en de reguliere opening op 8 februari kon ik hier niet langer op wachten.

Neem alles aub goed door!