Ouderportaal

Eenmalige extra verhoging kinderopvangtoeslag in 2023

Eenmalige extra verhoging kinderopvangtoeslag in 2023

De dienst Toeslagen zal vooruitlopend op de besluitvorming inzake de Eenmalige extra verhoging kinderopvangtoeslag in 2023  ouders vanaf 20 februari uitbetalen op basis van de nieuwe maximum uurprijzen (voor gastouderopvang € 6,85). Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.