Voorwaarden gastouders

De wet stelt dat gastouders voorafgaand aan de start van de gastouderopvang via het gastouderbureau getoetst moeten worden op hun professionaliteit en hun houding ten opzichte van kinderen en ouders. Daarbij gelden de onderstaande eisen.

Een gastouder:

 • heeft minimaal een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee zij aan de eisen voldoet. Bekijk de volledige lijst van diploma's;
 • heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen;
 • heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij hen thuis worden opgevangen;
 • spreekt tijdens het werk Nederlands;
 • is 21 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder;
 • heeft geen eigen kinderen onder toezicht staan;
 • is lichamelijk en geestelijk gezond;
 • is bereid tot samenwerking met gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende cursussen / trainingen / bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak (wordt verzorgd door SKV en GOB);
 • staat open voor en respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen, opvoedingsideeën;
 • heeft kennis van ontwikkeling van kinderen;
 • staat positief ten opzichte van de pedagogische doelstellingen en kan deze in praktijk brengen;
 • respecteert privacygevoelige gegevens en speelt geen informatie door aan derden;
 •  beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden, afspraken te maken en na te komen;
 • is in staat haar eigen handelen te reflecteren;
 • is regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor opvang;
 • is goed telefonisch bereikbaar;
 • is in het bezit van een  Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP verzekering)/ inzittenden verzekering bij auto gebruik;

Wanneer er aan één van deze criteria niet voldaan wordt, wordt de gastouder niet ingeschreven.

Aanvullende eisen voor gastouderopvang met een ster:

Wij kennen ook gastouderopvang met een ster. Deze opvang is voor kinderen die meer aandacht/ verzorging nodig hebben, door bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking. Voor de gastouders die deze vorm van opvang willen bieden, stellen wij hogere eisen:

 • een HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van ontwikkelingsfases en gedragsproblemen bij kinderen;
 • biedt structuur, duidelijkheid en is consequent;
 • herhaalt de boodschap, is hierin concreet en ondersteunt wat zij zegt eventueel met een gebaar;
 • heeft geduld;
 • kan goed inschatten welke gevolgen acties kunnen hebben;
 • heeft een responsieve houding; staat open/ is alert op voor initiatieven van kinderen en geeft een passende reactie.