Verdiensten

Bij opvang in uw huis:

U bepaalt de uurvergoeding en informeert uw vraagouders welke (on)kosten hier wel/ niet inzitten.

Wij adviseren u om hierbij rekening te houden met deze richtlijnen:

 • In 2020 wordt er door de gastouders van Groot in Klein tussen de € 4,90 en € 6,25 per uur gevraagd. 
 • Wat krijgt een vraagouder / gastkind voor dit bedrag? Luiers, uitjes, extra aandacht, verzorging en dergelijke.
 • Maximale vergoeding van de belastingdienst in 2020 is € 6,27 per uur (voor de kosten van het gastouderbureau en gastouder).

Verder moet u weten dat u:

 • niet verzekerd bent voor werknemersverzekeringen. U kan geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). U kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren.   
 • aangifte van de inkomsten bij de Belastingdienst moeten doen. Deze verdiensten vallen onder “overige inkomsten”. 

Bij opvang in het huis van uw vraagouder:

Wanneer u opvang aan huis biedt, heeft u meer arbeidsrechten omdat dit werk valt onder de regeling “dienstverlening aan huis”:

Dit betekent dat u:

 • een contract afsluit met uw vraagouder (VO) en dat u samen met uw VO de beloning (uurtarief) afspreekt, welke niet lager dan het minimumloon mag zijn;
 • recht heeft op een vakantietoeslag van 8% (wordt verrekend in het uurtarief ) en dat u maximaal 4 weken vakantie wordt doorbetaald. Van deze 4 weken vakantie, dienen in ieder geval 2 weken in de vakantie van de VO te vallen en de overige 2 weken vakantie worden in onderling overleg bepaald;
 • bij ziekte maximaal 6 weken u wordt doorbetaald (tenminste 70% van het overeengekomen uurtarief, maar tenminste het minimum uurloon). De eerste 2 werkdagen zijn wel voor eigen rekening;
 • maximaal drie dagen per week voor uw VO kan werken.
 • niet verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Zij kan geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Zij kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren.   
 • aangifte van de inkomsten bij de Belastingdienst moeten doen. Deze verdiensten vallen onder “overige inkomsten”.