Privacyprotocol gastouder- vraagouder - gastouderbureau

Medewerkers van het gastouderbureau en ondersteunend medewerkers van UN1EK van Groot in Klein werken met de volgende informatie:

 

Persoonsgegevens vraag- en gastouders en gastkinderen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteland
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Aansprakelijkheidsverzekering

 

Persoonsgegevens gastouders:

 • Gegevens van partner/ kinderen/ huisgenoten/ inwonende
 • VOG van gastouder en alle inwonende boven de 18 jaar
 • Bankgegevens
 • Certificaat/ pasje van Eerste Hulp aan Kinderen
 • Diploma’s die aantonen dat er aan de opleidingseis wordt voldaan
 • Bij autogebruik inzittende verzekering

 

Persoonsgegevens vraagouders:

 • Werk of opleiding
 • Bereikbaarheid
 • Noodnummers

 

 

Medische gegevens van gastouders en gastkinderen:

 • Bijzonderheden m.b.t. de gezondheid, bv medicijngebruik, allergieën

 

Medische gegevens van gastkinderen:

 • Ziektekostenverzekering
 • Gegevens arts

 

Contracten gastouders en vraagouders:

 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Overeenkomst met opdracht met benodigde opvangdagen – tijden en afgesproken uurtarief

 

Financiële gegevens gastouder en vraagouders:

 • Maandfacturen
 • Jaaropgaven

 

Financiële gegevens gastouder:

 • Bankgegevens

 

Financiële gegevens vraagouders:

 • Offerte
 • Op verzoek:  inkomen en (hoogte) kinderopvangtoeslag

 

 

Opvangzaken:

 • Intakeformulier (gegevens die ons zo’n goed mogelijk beeld geven van de mogelijkheden bij de gastouder en de vraag van vraagouders)
 • Afsprakenformulier
 • Evaluatieformulier
 • Risico inventarisatie veiligheid en hygiëne

 

 

Gegevens die op de opvanglocatie aanwezig zijn:

 

Persoonsgegevens vraagouders en gastkinderen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer

 

Persoonsgegevens vraagouders:

 • Bereikbaarheid
 • Noodnummers

 

Medische gegevens van gastkinderen:

 • Bijzonderheden m.b.t. de gezondheid, bv medicijngebruik, allergieën
 • Ziektekostenverzekering
 • Gegevens arts

 

Contracten gastouders en vraagouders:

 • Bemiddelingsovereenkomst GOB- GO
 • Overeenkomst met opdracht GO-VO met benodigde opvangdagen – tijden en afgesproken uurtarief

 

Financiële gegevens gastouder:

 • Maandfacturen
 • Jaaropgaven

 

Opvangzaken:

 • Afsprakenformulier
 • Evaluatieformulier
 • Risico inventarisatie veiligheid en hygiëne
 • Observatielijsten n.a.v. Werken aan Welbevinden

 

 

De boven genoemde gegevens zijn om de volgende redenen nodig:

 • Wettelijke eis
 • HKZ norm (kwaliteitseis)
 • Onderhouden van contacten
 • Bijhouden van gegevens die in belang zijn voor de opvang, zorg, begeleiding en ontwikkeling van het kind

 

Deze gegevens zijn terug te vinden in:

 • Dossiers, welke in een kast met slot worden bewaard
 • Digitaal; computers/ laptop/ tablet zijn met wachtwoord beveiligd

 

 

Delen van gegevens met derden

 • De belastingdienst; voor controle inkomsten gastouders en kosten  en opvanguren
 • GGD; voor controle dat er aan  wettelijk vastgestelde eisen wordt voldaan
 • Auditor; voor controle dat er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan
 • UN1EK

 

Met anderen wordt nooit zonder toestemming informatie gedeeld.

UN1EK heeft een eigen privacyreglement  en beleid welke ook voor Groot in Klein geldt:

Reglement:

https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2018/06/Privacyreglement-UN1EK.pdf

Beleid:

https://un1ek.nl/privacybeleid/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Vraag- en gastouders hebben recht om de eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.