Pedagogisch kader

Bureau kwaliteit kinderopvang heeft voor de gastouderopvang een pedagogisch kader ontwikkeld. Dit verschijnt in boekvorm, maar is ook digitaal beschikbaar.

Het pedagogisch kader is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Aan de theoriezijde zal onder andere de veiligheid, ontwikkeling en socialisatie van het kind voorbij komen. In het praktische gedeelte komen onderwerpen als samenwerking met de ouders, het opgroeien van het kind en werken in een woning aan bod.

Pedagogisch kader nu downloaden.

Groot in klein heeft op basis van dit kader en het beleid van UN1EK een eigen pedagogisch beleid opgesteld. Deze is voor vraagouders en gastouders beschikbaar.