Kosten gastouderopvang

U krijgt met twee kostensoorten te maken:

 1. kosten aan het gastouderbureau
 2. kosten aan uw gastouder

Tarieven 2020:

 • €  51,-  bureaukosten voor bemiddeling van 1 kind per maand
 • €  82,-  bureaukosten voor bemiddeling van 2 kinderen per maand
 • € 101,- bureaukosten voor bemiddeling van 3 of meer kinderen per maand

Tarieven 2021:

 • €  53,-  bureaukosten voor bemiddeling van 1 kind per maand
 • €  85,-  bureaukosten voor bemiddeling van 2 kinderen per maand
 • € 105,- bureaukosten voor bemiddeling van 3 of meer kinderen per maand

Deze kosten worden maandelijks aan de vraagouders gefactureerd, ongeacht het aantal uren dat zij in die maand hebben afgenomen. De kosten voor 2 en meer kinderen worden na rato berekend.


Richtlijnen bepalen uurtarief gastouder:

 • In 2020 werd er door de gastouders  van Groot in Klein tussen de € 5,- en € 6,50 per uur gevraagd.
 • De maximale vergoeding belastingdienst is in 2021 € 6,49 per uur
 • Wat krijgt vraagouder/ gastkind allemaal voor dit bedrag? (Denk aan, luiers, uitjes, extra aandacht/ verzorging ed)
 • Opvanglocatie: bij gastouder of vraagouder

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau begeleidt en toetst beide partijen bij het maken van (betalings)afspraken.

De gastouder moet deze verdiensten, als “overige inkomsten” opgeven aan de belastingdienst.

 

Voorbeeld berekening verwachte kosten gastouderopvang

Er moet bekend zijn:

 • geschat belastbaar inkomen per jaar (gezamenlijk toetsingsinkomen op aanslagbiljet belastingdienst)     
 • benodigde opvanguren; Let op! de belasting vergoedt het aantal uren van de minst werkende x 140% bij hele dag opvang en x 70% bij buitenschoolse opvang
 • het uurtarief van de GO
 • kosten gastouderbureau

De situatie

Gezin met werkende ouders en 1 kind van 1 jaar oud; vader werkt full-time 5 dagen in de week, moeder werkt 3 dagen per week van 9:00 tot 16:30 uur

 • Geschat belastbaar inkomen 2019 (gezamenlijk toetsingsinkomen) € 50.000,-    
 • Kind gaat 3 dagen per week naar de gastouder; opvangtijden van 8:00 tot 17:30
 • Uurtarief gastouder per kind € 5,50

Schatting benodigde opvanguren

 • 8:00 tot 17:30 uur = 9,5 uur per dag x 3 dagen = 28,5 uur per week
 • opvangweken: 52 weken - verwachte vrije dagen/ vakantie, b.v. 4 = 48 weken
 • opvanguren: 28,5 uur x 48 weken = 1368 uur
 • 1368 uur : 12 maanden = 114 uur per maand  

Kosten

(1368 uur x € 5,50) + (12 maanden x € 50)  =  € 75240 + 600,- =

 •  € 8124,- per jaar
 •  €  677,- per maand
 •  € 5,94 per uur

Kinderopvangtoeslag: 80,9%

Eigen bijdrage per maand: 677 - 547,69 = € 129,31

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.