Belasting

Uw verdiensten uit gastouderschap moet u aan de belastingdienst opgeven. Hoeveel belasting u over deze inkomsten moet betalen, kunnen wij u niet vertellen. Dit is afhankelijk van teveel factoren om er iets algemeens over te zeggen.

De organisatie Jan Pellegrom heeft zich gespecialiseerd in inkomsten en aftrekbare kosten van de gastouder en de belastingdienst . Via de website van Jan Pellegrom kunt u alles hierover te weten komen.