Belasting

Uw verdiensten uit gastouderschap moet u aan de belastingdienst opgeven. Hoeveel belasting u over deze inkomsten moet betalen, kunnen wij u niet vertellen. Dit is afhankelijk van teveel factoren om er iets algemeens over te zeggen.