Aanmelden

U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

  1. Telefonisch (010-4608173); u neemt contact op met Fanny Muuren  en verzoekt tot het toezenden van een inschrijfpakket gastouder.
  2. Per email (info@grootinklein.nl of f.muuren@un1ek.nl); u verzoekt per mail om een inschrijfpakket gastouderopvang toe te zenden. Vergeet in dit mailbericht niet uw adres te vermelden!

Wat gebeurt er met uw inschrijfformulier?

Wanneer wij uw formulier met gevraagde bewijsstukken binnen hebben gekregen,  neemt een medewerker van het gastouderbureau telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden en duurt ongeveer één uur. De medewerker bespreekt aan de hand van het ontwikkelde intakeformulier met u wat uw beschikbaarheid, wensen en verwachtingen zijn. Samen bekijken we of we in de toekomst iets voor u kunnen betekenen en of wij u als gastouder van Groot in Klein willen/ kunnen inschrijven.