Aanmelden

U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

  1. Telefonisch (010-4608173); u neemt contact op met Fanny Muuren  en verzoekt tot het toezenden van een inschrijfpakket gastouder.
  2. Per email (info@grootinklein.nl of f.muuren@un1ek.nl); u verzoekt per mail om een inschrijfpakket gastouderopvang toe te zenden. Vergeet in dit mailbericht niet uw adres te vermelden!
  3. Met ingang van 1 juli 2019 kunt u zich ook meteen digitaal inschrijven.

Wat gebeurt er met uw inschrijfformulier?

Wanneer wij uw formulier met gevraagde bewijsstukken binnen hebben gekregen,  neemt een medewerker van het gastouderbureau telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden en duurt ongeveer één uur. De medewerker bespreekt aan de hand van het ontwikkelde intakeformulier met u wat uw beschikbaarheid, wensen en verwachtingen zijn. Samen bekijken we of we in de toekomst iets voor u kunnen betekenen en of wij u als gastouder van Groot in Klein willen/ kunnen inschrijven.